Creative Commons License


Since 10 October 2007 till ... a very long time happy ever after ;) silver to gold
STOP de toenemende bemoeienissen van psychiaters ahv door hun aangekaarte wetgeving,
voor ze zich net iets te veel kunnen permiteren en ze ook uw kinderen doodspuiten.

please visit collocatie.blogspot.com for further information about the spoken subjects on this site. thx for visiting

communiteit voor slachtoffers van een gedwongen opname, met betrekking tot de doorgaande gemaskeerde martelarij en dogmatieke werking van de hedendaagse shockerende Belgische psychiatrie

NEW! Legal humanrights WATCHOUT!Schandpaal ter bescherming van de mensenrechten van psychiatrische patiënten

Stel de criminelen(psych. verplg. orde diensten) aan de kaak en redt uw medemens. U hebt weet van een instelling die zijn/haar boekje te buiten gaat? Maak het publiek!

Nederlandse wet laat toe een persoon die gedwongen opgenomen is tot 6 maand op te sluiten in een isoleercel.

Isoleercel

Een isoleercel wordt gebruikt in een gevangenis, psychiatrische inrichtingen en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Een isoleercel is een sterk versoberde cel en kan gebruikt worden als disciplinaire maatregel binnen de gevangenis. Men spreekt ook wel van een strafcel of een 'kale cel'. Als er een raam voorhanden is, is die voorzien van matglas en dat heeft als functie om de geïsoleerde gedetineerde compleet van de buitenwereld te isoleren. 's Nachts krijgt de gedetineerde een matras en een deken. Als een gevangene deze straf opgelegd krijgt, mag dit hooguit een of twee weken duren per overtreding. Verder dient er dagelijks een gesprek te zijn met een gevangenisarts om te controleren of de gevangene dit medisch/psychisch wel aankan. Zo niet, dan kan bijvoorbeeld radio en/of televisie uit zijn gewone cel voor de duur van de extra straf worden verwijderd. Ook kan de gevangene of verpleegde uit zelfbescherming worden vastgebonden.

Isoleercellen in de Psychiatrie

Volgens de wet BOPZ behoren er in een isoleercel altijd een matras, zitmeubel en een klok aanwezig te zijn. Deze laatste is verplicht, omdat er tijdslimieten gelden voor de duur van een separatie en de cliënt het recht heeft om dit zelf in de gaten te houden. Mochten deze regels in strijd zijn met de behandelprocedure (behandelingsplan) van de cliënt of wordt er ingeschat dat deze toch op een bepaalde wijze een gevaar voor de cliënt kunnen inhouden, kan een daartoe gerechtigde persoon (meestal de Geneesheerdirekteur of de psycholoog) tijdelijk deze regels aanpassen waardoor het in de praktijk mogelijk is om een patiënt voor onbepaalde tijd soms meer dan 6 maanden in een isoleercel gevangen te houden.

Isoleercellen worden ook wel "PAR" (Prikkel Arme Ruimte), "separeer", "separette", "separeercel" en "time-out" genoemd. Vaak zijn deze niet geregistreerd als officiële isoleercel en vallen deze buiten de regelgeving van de BOPZ waardoor ze vaker gebruikt kunnen worden.

De isoleercel wordt op een filosofische manier beschreven in het boek Pure Waanzin van Wouter Kusters, die hierin zijn eigen ervaringen weergeeft.


bron wikipedia


Tja als da de norm is om mensen ongecontroleerd 6 maand in een isoleercel te steken, waarom mishandelen wij onze medemens dan niet wat meer? Elkaar mishandelen is in Belgie, Nederland, etc ook beschermd, en ja als de wet dat voorschrijft dat mensen ontdoen van hun kleren tegen hun wil, beetje platspuiten normaal is. Waarom doen we dat niet wat meer? Dienen dutroux da was toch nen dwaas hé?; die heeft levenslang gekregen, had em in de psychiatrie gewerkt, ze hadden er hem nog voor betaald, bij de broeders van liefde zou hij wel gemakkelijk aan de bak geraakt zijn. Dutroux heeft volgens de wet eigenlijk niets misdaan, hij heeft zich alleen beetje van sector vergist en fraude da pikken ze niet in Belgie, als ge een beroep wilt uitoefenen dan moe je daar de juiste licentie voor hebben en das minimum verpleegkunde voor een beetje betaald masochisme, hangt ook af hoeveel mensen de patient in kwestie kent. Kijk al uit naar de eerste psychiaters die we mogen platspuiten in de isoleercel. Maar waarom ook niet die gothics of allochtonen, of dikke meisjes? Tmag toch van de wet, waarom zou het dan crimineel zijn? leve de psychiatrie, leve de gedwongen opname! ey mensen da is normaal en legaal. Kga dat toch ook ne keer proberen hoor, gelijk dienen eric, beetje kontlikken bij de flikken, goed bevriend zijn mee een psychiater en je bewijst direct de ware menselijke natuur: nie weet nie deert, moraal da geldt alleen overdag, nie in gesloten kringen c'est le secrète humaine, eey kan niet wachten om die eens zes maand in een isoleercel te steken en alst em dat niet vrijwillig wilt dan kunnen we hem altijd nog gedwongen opnemen en een beetje vastbinden, eey protesteren dat wijst op psychose he, best ook beetje kalmeren mee medicatie he, goh dat moet plezierig zijn. mmm
Ja, 't is toch waar hé mensen, waar gaan we als maatschappij naartoe als we elkaar al niemeer in de isoleercel mogen steken, we moeten die arme masochistjes toch nog iets gunnen he, die mensen worden al zo zwartgemaakt in de media, laat ze dan toch die psychisch zwakkeren beetje platspuiten waar, die voelen dat toch niet door al die pillen en die zijn zobiezo al ongeloofwaardig. Daarbij, die zitten toch nie kweetnie waar mee hun gedachten, ze kunnen misschien nog peinzen dat de paashaas zijn eieren komt verstoppen, ze noemen dat dan kamerbehandeling of psycho-therapie of bewegingstherapie; Twerkt dan misschien zowel voor de verpleegkundigen als de patienten om tot rust te komen als ge probeert te vluchten, zo moet dat allemaal niet in de media berecht worden alst achter gesloten deuren kan hé, gezellig.
Ja, daarvoor is er gedwongen opname he om mensen te helpen en dat is de norm, wel ja ik verstond dat niet goed, blijkbaar is elkaar mishandelen en martelen behulpzaam en dat is iets menselijk hé. Als ge wilt bewijzen dat je niet zot zijt dan moe je kunnen zeggen :Leve de isoleercel. leve de martelarij. leve de menselijke natuur! Tis zo hoor, als ge masochist of folteraar wilt worden, ge kunt het niet beter leren in de psychiatrie. Leve de legale aanranding!

Ja ma serieus, tis er voor iets he, alle tzal wel nodig zijn, want in de 21ste eeuw zullen mentale ziekten zo-ongeveer de grootste kwaal zijn van de wereld, zeggen de psychiaters en da moet verdomd nie gemakkelijk zijn om dat waar te maken;
Nog een chance dat ulder diagnosen op iedereen van toepassing zijn, alle toch tmerendeel van de populatie,niet de psychiaters zelf of hun personeel, farmacie, hun kinderen etc
Nja, iedereen ziek maken mee ulder pillen das volgens mij nu ook wel nie doenbaar.
Daarmee stel ik voor: help die arme psychiaters hun voorspelling te laten uitkomen; enkele suggesties: maak elkaar psychisch ziek; drogeer elkaar eens, bindt elkaar eens vast of jaag eens 220 volt door elkanders hoofd, hou eens een feestje in een isoleercel; koop handboeien, speel eens psychiatertje patientje; etc Komt wel in orde, iedereen aan de pillen, bijwerkingen niet vermeld.

Gezocht : aanhankelijke naive politie agent(e) en niet al te terughoudende psychiater om in gesloten kringen gezellig handjes te schudden in eric-land.

Waarom worden schendingen van de mensenrechten niet publiek gemaakt i.p.v. ze weg te moffelen? Zo blijven illegale praktijken of zware fouten doorgaan en worden nieuwe mensen nogmaals slachtoffer.

Hierbij wens ik al het voorbeeld te geven en praktijken waar ik weet van heb publiek te maken.
..stuur in aub..collocatieslachtofferhulp@gmail.com
(instellingen met weet van) mensonterende praktijken of machtsmisbruik (onderlinge afspraken tussen psychiaters, doorgeven van dossiers zonder toepassingen van de patient in kwestie.. deontologie enz:)(misbruik)
-Sint-Jan-Babtist-(zelzate)
weet van mensonterende praktijken,

Mensen verkeren in constante onmacht en hebben het gevoel dat ze met je kunnen doen wat ze willen omdat ze dat ook mogen. Mensen lijden er uit hulpeloosheid massaal aan een vorm van het stockholm-syndroom.

Vita I opnamedienst:
Mensen worden er gekleineerd en worden massa's schuldgevoelens ingepraat. Personen worden behandeld als beesten en leven in constante onwetendheid over hun verder verblijf afhankelijk van de mening en wil van de verpleegkundigen en dokter. In feite breken ze je identiteit stukje voor stukje af, je bent niet meer wie je vroeger was, nu ben je ziek en moet je gehoorzamen, Je moet ons dankbaar zijn om dat je hier mag zijn, ook al heb je geen andere keuze, etc Weet van een Duits gezinde verpleegkundige met voornaam Arne, zeer dominant en eigenzinnig. masochisme allom.
Psychiaters vragen via hun connecties met andere psychiaters/psychiatrien, medische dossiers op van patienten zonder hun toestemming of zelfs als de patienten dat afwijzen, wat dan weer wijst op misplaatst en oncooperatief gedrag van de patiente(s)(n). Negatieve notities kunnen bepalend zijn voor het verdere verblijf van de patiente(n)(s).
Mensen worden indien ze niet meewerken en zich verzetten, gedwongen hun kleren uit te doen, soms door verpleegkundigen en worden bij verder verzet vastgebonden in één van hun vele isoleercellen.
Gevallen bekend van mensen die gewoonlijk 3 dagen tot 2 weken opgesloten waren in dergelijke kamers, uit comfort voor de verpleegkundigen. Vooral mensen die proberen te ontsnappen worden zwaar gestraft, krijgen wel eten en drinken op tijds en worden soms platgespoten.
Vita2: Eerder positieve kritieken, patienten krijgen er de rust die ze nodig hebben en worden over het algemeen met respect behandeld, maar bij een aantal hangt het verdere verblijf in lengte en manier van behandeling vooral af van de dokters in kwestie.
Heide E: Mensen worden voor onbekende termein opgesloten in een kooi, vooral zwakkeren en protesterende personen, die wel degelijk gezond zijn.(verder geen informatie bekend)
Sint-Jan-te-deo(stadGent),moderne indoctrine, psychiatric induced trauma therapy, zware schendingen van het beroepsgeheim, soms wordt informatie van derden gebruikt zonder wetendheid van de patient of zelfs doorgespeeld. Sommige patienten worden bevoordeeld t.o.v andere patiente(s)(n)dr. de Winter. Er wordt naar symptomen gezocht om medicatie te kunnen toe dienen, niet omgekeerd. Machtsziekheid onder verpleegkundigen en psychiaters tov de patiente(n)(s)

Afdeling de bron; kering,monding etc :mensen worden ook gedwongen zich van hun kleren te ontdoen en worden de isoleercel ingegooid, personeel speelt spelletjes met de patienten en chanteert hun met elk mogelijke vrijheid als ze niet gehoorzamen en worden tevens afzonderlijk toegesproken en gekleineerd, tot ze het(vertelsels van psychiaters) geloven en worden ook gedrogeerd zonder hun toestemming, of gedreigd met isoleercel of slimmer, personeel pest de patiente in kwestie het bloed van onder de nagels tot zij/hij uit haar/zijn dak gaat en ze hun gelijk krijgen.


Weet van situaties waar politie Gent hun boekje redelijk te buiten gaan als de personen in kwestie onwetend zijn over wat hun rechten of plichten zijn.
Nu politiemensen moeten nu eenmaal zoveel mogelijk informatie verzamelen, maar u bent niet altijd verplicht te antwoorden. Sommige informatie kunnen derden, zoals de zich met alles moeiende pseudo-psychiatrie, misbruiken of ruimer interpreteren dan wat waar is en indien mogelijk(niet nodig) tegen u gebruiken.
Weet van toepassen van electroshocks in de psychiatrie in Pittem, mits toestemming van de persoon in kwestie.


... ...

Heeft u weet van dergelijke praktijken, of u bent of kent mensen die zich niet goed behandeld voelen, of u verblijft momenteel in een psych. instelling en of u wilt uw verhaal kwijt? U mag gerust insturen, wel bijvermelden wat u gepubliceerd wilt zien en wat niet. Gegevens over dergelijke wanpraktijken worden door mijzelf hier publiek gemaakt weliswaar anoniem, tenzij u uw naam gepubliceerd wilt zien;maar anders hoeft u niet te vrezen voor bekendmaking van uw persoonlijke gegevens, die worden doorgaans niet gepubliceerd, namen van mensen die hun boekje te buiten gaan wil ik mits uw toestemming wel publiceren. Mocht u ergens bezwaar op hebben met betrekking tot deze site, kritiek of correcties zijn altijd welkom.

stuur in aubcollocatieslachtofferhulp@gmail.com


Ook een trauma overgehouden aan de hierboven vermeldde praktijken, u beschermt en geeft uw gijzelnemers ter eigen bescherming gelijk? Misschien lijdt u wel aan een vorm van het stockholmsyndroom door collocatie. Waarbij slachtoffers van een gijzeling of gedwongen opname uit overlevingsmechanisme hun gijzelnemers of psychiaters en verpleegk. enz gaan verdedigen of goedpraten, dat gaat zelfs zo ver dat je ook bijna of echt gelooft dat wat ze doen met jou en ook met anderen normaal is, ook al is het pure mishandeling. Toch spreek je beter over dergelijke misdrijven, als je ze verzwijgt dan verandert er niets en worden andere mensen weer slachtoffer. Geef hen geen gelijk met hun mishandelarij en doe je verhaal tegen de buitenwereld, hier en/of bij de Belgische CCHR; Doorbreek het stilzwijgen, door er over te praten kan je het gemakkelijker verwerken en genees je vlugger, het is zeker geen unicum:

De psychiatrie heeft immers een doorlopen geschiedenis van martelarij, machtsmisbruik, eugenism, seperatisme, zelfs fascisme. Ook vandaag nog staat daar nog heel wat van overeind, help mee met de afbouw; stop die wanpraktijken!

Durf te spreken en genees!

Ik dank u alvast voor uw medewerking en vertrouwen.

"Collocatie ontwricht de samenleving"


"Eens gecolloceerd kunnen ze doen met je wat ze willen, een akelig gevoel of een demoraliserend feit??"Psychiaters hebben niet het recht om zich in eender welk gezin te moeien en verdeeldheid te creeeren met hun dogmatische diagnosen, toch permiteren ze zich met fascistische wetten à la gedw. opn.=collocatie=involuntary commitment om de wereld op te eisen voor zichzelf en door iedereen te labelen en te beslissen wie er in de maatschappij thuishoort en wie niet .

Hoe narcistischer kan je zijn?


Ge kunt nog amper uw gedacht zeggen zonder schrik te hebben om uw burgerrechten te verliezen. Ze ondermijnen praktisch de basis van democratie: vrijheid van meningsuiting!

Waar moeien die zich eigenlijk mee?


Van die 2 honderd jaar dat de psychiatrie bestaat he, zijn de meest zieke toestanden uitgevoerd door psychiaters zelf en niet door van die ongelukzalige flippo's die tegen de muren praten of ze zien vliegen(no offence). In de Oudheid werden die vereerd, nu worden die mishandeld door psychopathische machtsgeobsedeerde psychiaters . Waar die het lef vandaan halen, kzou het bij god niet weten, maar ergens vind ik hun zuiveringsideeen er zwaar over en moreel verkeerd.
waar zijn die eigenlijk mee bezig???
Als ge tegenwoordig op ne psychiater kritiek geeft he dan zijde volgens hun geestesziek of nen narcist, eey ???!!


Vuile fascisten zijnt, tis zelfs routine in de Belgische psychiatrie dat ge u moet uitkleden als ge u niet naar behoren gedraagt en dan binden ze u vast in een isoleercel! Waanzinnig echt das toch pure verkrachting en psychopathie??? Hoe moeten die mensen daar eigenlijk genezen?

(kzweer het u, das niet gelogen, dat is gewoon routine)source: wikipedia, insiders, personal infiltration, video footages,mensenrechtenorganisaties, verklaringen van patienten, kennissen, etc

www.cchr.com .be / collocatie.blogspot.com

wiki:
Ancient psychiatry originated in the 5th century BC with the ideology that psychotic disorders were supernatural in origin.[10]
Psychiatry, a word coined by Johann Christian Reil in 1808, has historically been seen as a specialty of medicine which acted as an intermediary between the world from a social context and the world from the perspective of those who are mentally ill.[4]
During the 18th century the idea arose that mental health institutions could utilize treatments.[12] As a result of these early psychiatric interventions, the 19th century saw a massive increase in patient populations
Die fabelkes van vroeger was het nog veel erger, kloppen niet, das gewoon weer een manier bedacht door concervatievelingen om progressieve mensen het aan hoop te ontnemen. De Middeleeuwen waren zo donker nog niet, veel dingen zijn gewoon uitvergroot om hedendaagse praktijken te verantwoorden. Jamaar, vroeger was het nog veel erger... Spijtig dat zoveel mensen daar intrappen.
ey fuck off he.
Those people speaking bullshit, what do they really know other than what they are told?

COLLOCATIEMISBRUIK DOOR POLITIE, MAGISTRATEN EN PSYCH. ALS GEMAKKELIJKHEIDSOPLOSSING EN AFDEKKERIJ.

Collocatie is geen gemakkelijkheidsoplossing of ethnische zuivering en mag alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden gebruikt worden, niet als 1ste keus oplossing voor alle openbare conflicten!!!Het is een akelig feit hoe rap politiediensten grijpen naar het gedwongen opnamesysteem als gemakkelijkheidsoplossing; Men zou dat soort onzin resoluut moeten bestrijden met tuchtprocedures tegen de betrokken partijen, met name politie-agenten die hun boekje te buiten gaan en of niet stilstaan bij het leven van de persoon in kwestie, die dan in een leeuwenkuil terecht komt, magistraten die eigenlijk zouden moeten beseffen dat gedwongen opname geen eerlijke en fascistische procedure is die juist het tegenovergestelde doet met de Belgische populatie. Psychiaters deinzen er tevens niet voor terug te liegen, feiten te verdraaien of aan te dikken om hun criteria te verantwoorden; De farmaceutische industrie betaalt tevens geld aan de psychiatrie, voor het uittesten van nieuwe geneesmiddelen op patienten. big business!"EENS GECOLLOCEERD, ALTIJD GECOLLOCEERD!?!!"


POLITIEWERK IS UITERAARD GEEN GEMAKKELIJKE JOB, ALS AGENT KRIJG JE TE MAKEN MET ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING EN MOET JE INCIDENTEN EN CONFLICTEN KUNNEN AFHANDELEN OP EEN VREEDZAME EN DIPLOMATIEKE MANIER. HET IS NIET ALTIJD EEN MOOI ZICHT VOOR WIE ZICH INBEELDT DAT ALLES ROZEGEUR EN MANESCHIJN IS EN NIET VERTROUWT IS IN HET OMGAAN MET MISERIE, CRIMINALITEIT, GEWELD, BUURTCONFLICTEN EN SOMS OOK MOMENTEN WAAR MEN MOET OPTREDEN OOK AL IS HET VANUIT EEN ETHISCH STANDPUNT ONRECHTVAARDIG OF MEN HEEFT NIET DIRECT EEN OPLOSSING DIE VOOR DE HAND LIGT. WIE WEET ER ONMIDDELIJK RAAD BIJ ENIGE SITUATIE? DE REALITEIT IS NU EENMAAL NIET ALTIJD GELIJKLOPEND MET WAT ER OP PAPIER STAAT, MEN ZAL ZICH UIT ONWETENDHEID VASTHOUDEN AAN WAT OP PAPIER STAAT, MAAR DAT MOET WEL TERUGHERLEIDBAAR ZIJN EN OF AANTOONBAAR OM DE VALIDETEIT TE KUNNEN CHECKEN, ANDERS KAN MEN EIGENLIJK ONOPGEMERKT SCHRIJVEN WAT MEN WIL EN DAT NOEMT MEN DAN WEER CORRUPTIE. NATUURLIJK DENKT NIEMAND AAN HET WOORD CORRUPTIE ALS MEN ORDERS EN/OF INFORMATIE DOORKRIJGT EN MEN EEN BEPAALD PROBLEEM MET TIJDSDRUK MOET OPLOSSEN. ZO WERD COLLOCATIE OF GEDWONGEN OPNAME, DE GEMAKKELIJKHEIDSOPLOSSING NAAR KEUZE: MEN WEET NIET PRECIES WAT TE DOEN MET EEN BEPAALD BANAAL PROBLEEM EN MEN HEEFT NIET DE WIL OF TIJD OM VERDERE ONDERZOEKEN TE VOEREN, EEN REDELIJKE VAAGHEID EN OF ONDUIDELIJKHEID; MET COLLOCATIE KON MEN HET PROBLEEM GEMAKKELIJK DOORSCHUIVEN OF MITS WAT HANDJESCHUDDERIJ GEBRUIKEN OM BEPAALDE ONGEMAKJES, CRITICI TOE TE DEKKEN EN DE KWESTIE OP DE SCHOUDERS TE LEGGEN VAN EEN DERDE PARTIJ DIE ER VOORDEEL BIJ VAART ZONDER EEN EERLIJK PROCES NL. DE PSYCHIATRIE: EEN HOL VAN MACHTSGEILE EN SEPERATISTISCHE GEESTEN DIE ZWAKKEREN EN GEDUPEERDEN HET AAN GELD EN LEVENSVREUGDE ONTNEMEN DOOR ZE IN VERGETELHEID EN DISKREDIET TE BRENGEN; PSYCHIATERS DOEN NIET LIEVER DAN MENSEN OVERSCHOUWEN EN HUN IN HUN EER TE BEROVEN. POPULISME DOET GOUDEN ZAKEN MET DE MAGISTRATUUR, NOTITIES VAN AGENTEN EN PSYCHIATERS; EEN IDEALE PUT OM HUN SMART, ONWETENDHEID OF PROBLEEMPJES TOE TE DEKKEN IN VERGETELHEID, MEN NOEMT ZOIETS WEL CORRUPTIE, MAAR MET DE MOGELIJKHEID OM IEMANDS WOORDEN IN TWIJFEL TE BRENGEN DRAAIT DE SMEERBOEL LEKKER VOORT. ALTHANS ALS ER NIEMAND ZIJN MOND OPEN DOET, NJA DAT IS TOCH WEL EVEN VERLEDEN TIJD EN INMIDDELS STRAFBAAR VOEDSEL GEWORDEN IN DEN HAAG.

VOOR DE MENSENRECHTENORGANISATIES,

EET SMAKELIJK

jammmm

Uw mensenrechten verdedigen is niet alleen uw recht, het is uw wettelijke plicht!

Eigenlijk is het toelaten van schendingen van de mensenrechten of het niet respecteren van mensenrechten strafbaar.
Ook als u van dergelijke praktijken weet hebt maar er niet aan meedoet, dan bent u eigenlijk verplicht dat te melden en niet te verzwijgen, anders bent u medeplichtig en strafbaar.
Hou dus nooit je mond over schending van mensenrechten, want je kan er voor gestraft worden, zelfs als je er niets mee te maken hebt.

Open die mond, laat je ook nooit dingen wijsmaken, als iemand je mensenrechten schendt, dan moet dat herkend en genoteerd worden, het is een crimineel feit; denk maar aan de duizende collocaties in dit land, iedereen zweeg maar, tot de zwendel iets te groot werd om het te verbergen; had 1 iemand in die 17 jaar zijn mond open gedaan, dan waren al die schendingen nooit gebeurt; nu zijn er duizende medeplichtigen, die eigenlijk thuishoren in de gevangenis voor bendevorming, medeplichtigheid aan schenden van mensenrechten en ironisch genoeg, ook degenen wiens mensenrechten geschonden zijn, maar ze niet met hart en ziel verdedigen en hun mond hielden.

Daarom is het belangrijk dat iedereen de universele verklaring van rechten van de mens kent en zijn burgerplicht vervult.

Een voorbeeld niet ver van huis volgt hieronder, hoe duizenden Belgische psychiaters achter gevangenistralies belandden, waaronder veel mensen die onschuldig waren maar hun kop in het zand staken en meegesleurd zijn... doe die mond dus maar open, het is niet alleen iemand anders recht op vrijheid dat op het spel staat, ook de uwe;)
Ik heb althans mijn wettelijke plicht vervuld met het maken van deze site.

Voelt u zich slecht behandeld inzake psychiatrie, dien klacht in of doe uw verhaal, het is uw plicht voor uw lotgenoten meldpunt: www.cchr.be

skip intro:http://www.cchr.be/index03.htm
Voor andere zaken verwijs ik naar amnesty international en andere mensenrechten organisaties of politie.

WAT IS ER MIS MET DE PSYCHIATRIE?(cchr onderdeel) + (meldpunt)

Veel leerplezier... misschien is dit wel uw redding en heeft u al een excursie Den Haag uitgespaard.

Doorbreek het stigma patient-psychiater gek-behulpzaam ; Niet elk beeld van de medische wereld is zo een empirisch succes
Psychiatrie is eigenlijk niet meer van deze tijd, men zou beter beginnen spreken van neurocognitieve hulp, of dergelijke; Eeuwen lang heeft de psychiatrie zich gevormd door de dogmatiek en giswerken van psychiaters omwille van het ontbreken van enige bruikbare kennis over het menselijk brein.
Eigenlijk is het maar de laatse 4 decenia dat de pscyhiatrie enige genezende therapieën heeft kunnen ontwikkelen; Met de komst en vooruitgangen in de medische wereld: neurologie, mri, spects(scan van het menselijk brein), kennis over de werken van zenuwbanen, de biochemische werking van de hersenen, de dergelijke functies; Is er na eeuwen van leegte op vlak van efficiente kennis, toch wat hoop.
We weten nu dat psychiatrische aandoeningen te maken hebben met een abnormale werking van bepaalde functies in het menselijk brein, de oorzaken van dergelijke mentale ziekten of symptomen is dikwijls zelfs rechtstreeks te koppelen aan bepaalde moleculen, die dienst doen voor overdracht van signalen in het brein; of met de vooruitgang van de genetica, ook te koppelen aan bepaalde genpatronen of het bezitten van meervoudige kopien van eenzelfde gen. Nu, in de 21ste eeuw, is er eindelijk hoop voor de genezing van mentale ziekten, omdat we eindelijk meer zicht krijgen en weten wat de juiste oorzaken zijn van psychiatrische symptomen. De psychiatrie, heeft niet echt zo een genezende geschiedenis op vlak van menselijkheid, liefdadigheid en hulp voor mensen die lijden aan een bepaalde mentale handicap.
Spijtig althans, het zijn vaak mensen die het minst weerbaar zijn en ook het meest behoefte hebben aan rust, niet aan overmachtiging of het verkeerd of dogmatisch toepassen van bepaalde behandelingen; De enige werkende behandelingen van psychiatrische stoornissen zijn alleen degene die op een wetenschappelijke manier onderbouwd zijn. Al de andere toepassing van ideeën van psychiaters zijn hoofdzakelijk afkomstig van giswerk, zelfverzonnen experimenten en spijtig om toe te geven, vooral ook martelarij.
Ik denk dat het kennen van de geschiedenis van de psychiatrie, een grote stap kan zijn, in het plaatsen van bepaalde herinneringen inzake collocatie, psychiatrische opname en de beelden die je er van hebt meegepikt. De werking van de psychiatrie, is niet gebouwd op wetenschappelijk onderzoek, maar ligt in zijn grondbeginselen eigenlijk bij martelarij en verzinsels;
Alleen de laatste 4 decenia is er genezing of toch behandeling mogelijk met de komst van nieuwe neurologische inzichten, testen en doelgerichte medicamenten. Weliswaar niet met de bedoeling de patient te drogeren, maar een kans op beterschap te geven.

De psychiatrie is niet te vergelijken met eender welke tak in de medische wereld, zij is ontstaan in een milieu van martelarij en dogmatiek. Alleen de vooruitgang in de 21ste eeuw kan dit hyaat in de medische wereld dichten. Hoop dus, voor de mentale ziekten; Mits de stop en ontworteling van de psychiatrie naar een neurocognitieve hulpzorg. Onderbouwd door de wetenschap, niet door dogmatiek of martelarij, fascisme of nazisme.

woensdag 29 augustus 2007

psychiatry, the fraud, the nazi roots, the fascism, the lies, the unscientific approach, the power abuse, the rape of the mentally ill. the truth

Mythes en pscyhiatrie 1

De (Belgische) psychiatrie, is een liefdadigheidsinstelling. onwaar:

De Belgische psychiatrie wordt sinds 1990 gebruikt als een alternatieve strafinstelling zonder eerlijk proces, waar gewraakte mensen gekleineerd, getraumatiseerd, gefolterd en gedrogeerd worden.
Mensen worden uitgemolken op financieel vlak, geindoctrineerd en vernederd om hun de mond te sluiten en hun te doen geloven dat ze echt ziek zijn, gebaseerd op de visie en opinie van een psychiater zonder enige wetenschappelijke aanpak. Tot op de dag van vandaag, is er nog geen enkele psychisch zieke genezen. wereldwijd! Zonder eerlijk proces verdwijnen kritisch denkenden of worden mensen die te veel op iemands zenuwen werken uitgezuiverd op sterke inmorele wijze.

Geen opmerkingen: