Creative Commons License


Since 10 October 2007 till ... a very long time happy ever after ;) silver to gold
STOP de toenemende bemoeienissen van psychiaters ahv door hun aangekaarte wetgeving,
voor ze zich net iets te veel kunnen permiteren en ze ook uw kinderen doodspuiten.

please visit collocatie.blogspot.com for further information about the spoken subjects on this site. thx for visiting

Leven na een collocatie , al dan niet met een litteken

communiteit voor slachtoffers van een gedwongen opname, met betrekking tot de doorgaande gemaskeerde martelarij en dogmatieke werking van de hedendaagse shockerende Belgische psychiatrie

NEW! Legal humanrights WATCHOUT!Schandpaal ter bescherming van de mensenrechten van psychiatrische patiënten

Stel de criminelen(psych. verplg. orde diensten) aan de kaak en redt uw medemens. U hebt weet van een instelling die zijn/haar boekje te buiten gaat? Maak het publiek!

Nederlandse wet laat toe een persoon die gedwongen opgenomen is tot 6 maand op te sluiten in een isoleercel.

Isoleercel

Een isoleercel wordt gebruikt in een gevangenis, psychiatrische inrichtingen en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Een isoleercel is een sterk versoberde cel en kan gebruikt worden als disciplinaire maatregel binnen de gevangenis. Men spreekt ook wel van een strafcel of een 'kale cel'. Als er een raam voorhanden is, is die voorzien van matglas en dat heeft als functie om de geïsoleerde gedetineerde compleet van de buitenwereld te isoleren. 's Nachts krijgt de gedetineerde een matras en een deken. Als een gevangene deze straf opgelegd krijgt, mag dit hooguit een of twee weken duren per overtreding. Verder dient er dagelijks een gesprek te zijn met een gevangenisarts om te controleren of de gevangene dit medisch/psychisch wel aankan. Zo niet, dan kan bijvoorbeeld radio en/of televisie uit zijn gewone cel voor de duur van de extra straf worden verwijderd. Ook kan de gevangene of verpleegde uit zelfbescherming worden vastgebonden.

Isoleercellen in de Psychiatrie

Volgens de wet BOPZ behoren er in een isoleercel altijd een matras, zitmeubel en een klok aanwezig te zijn. Deze laatste is verplicht, omdat er tijdslimieten gelden voor de duur van een separatie en de cliënt het recht heeft om dit zelf in de gaten te houden. Mochten deze regels in strijd zijn met de behandelprocedure (behandelingsplan) van de cliënt of wordt er ingeschat dat deze toch op een bepaalde wijze een gevaar voor de cliënt kunnen inhouden, kan een daartoe gerechtigde persoon (meestal de Geneesheerdirekteur of de psycholoog) tijdelijk deze regels aanpassen waardoor het in de praktijk mogelijk is om een patiënt voor onbepaalde tijd soms meer dan 6 maanden in een isoleercel gevangen te houden.

Isoleercellen worden ook wel "PAR" (Prikkel Arme Ruimte), "separeer", "separette", "separeercel" en "time-out" genoemd. Vaak zijn deze niet geregistreerd als officiële isoleercel en vallen deze buiten de regelgeving van de BOPZ waardoor ze vaker gebruikt kunnen worden.

De isoleercel wordt op een filosofische manier beschreven in het boek Pure Waanzin van Wouter Kusters, die hierin zijn eigen ervaringen weergeeft.


bron wikipedia


Tja als da de norm is om mensen ongecontroleerd 6 maand in een isoleercel te steken, waarom mishandelen wij onze medemens dan niet wat meer? Elkaar mishandelen is in Belgie, Nederland, etc ook beschermd, en ja als de wet dat voorschrijft dat mensen ontdoen van hun kleren tegen hun wil, beetje platspuiten normaal is. Waarom doen we dat niet wat meer? Dienen dutroux da was toch nen dwaas hé?; die heeft levenslang gekregen, had em in de psychiatrie gewerkt, ze hadden er hem nog voor betaald, bij de broeders van liefde zou hij wel gemakkelijk aan de bak geraakt zijn. Dutroux heeft volgens de wet eigenlijk niets misdaan, hij heeft zich alleen beetje van sector vergist en fraude da pikken ze niet in Belgie, als ge een beroep wilt uitoefenen dan moe je daar de juiste licentie voor hebben en das minimum verpleegkunde voor een beetje betaald masochisme, hangt ook af hoeveel mensen de patient in kwestie kent. Kijk al uit naar de eerste psychiaters die we mogen platspuiten in de isoleercel. Maar waarom ook niet die gothics of allochtonen, of dikke meisjes? Tmag toch van de wet, waarom zou het dan crimineel zijn? leve de psychiatrie, leve de gedwongen opname! ey mensen da is normaal en legaal. Kga dat toch ook ne keer proberen hoor, gelijk dienen eric, beetje kontlikken bij de flikken, goed bevriend zijn mee een psychiater en je bewijst direct de ware menselijke natuur: nie weet nie deert, moraal da geldt alleen overdag, nie in gesloten kringen c'est le secrète humaine, eey kan niet wachten om die eens zes maand in een isoleercel te steken en alst em dat niet vrijwillig wilt dan kunnen we hem altijd nog gedwongen opnemen en een beetje vastbinden, eey protesteren dat wijst op psychose he, best ook beetje kalmeren mee medicatie he, goh dat moet plezierig zijn. mmm
Ja, 't is toch waar hé mensen, waar gaan we als maatschappij naartoe als we elkaar al niemeer in de isoleercel mogen steken, we moeten die arme masochistjes toch nog iets gunnen he, die mensen worden al zo zwartgemaakt in de media, laat ze dan toch die psychisch zwakkeren beetje platspuiten waar, die voelen dat toch niet door al die pillen en die zijn zobiezo al ongeloofwaardig. Daarbij, die zitten toch nie kweetnie waar mee hun gedachten, ze kunnen misschien nog peinzen dat de paashaas zijn eieren komt verstoppen, ze noemen dat dan kamerbehandeling of psycho-therapie of bewegingstherapie; Twerkt dan misschien zowel voor de verpleegkundigen als de patienten om tot rust te komen als ge probeert te vluchten, zo moet dat allemaal niet in de media berecht worden alst achter gesloten deuren kan hé, gezellig.
Ja, daarvoor is er gedwongen opname he om mensen te helpen en dat is de norm, wel ja ik verstond dat niet goed, blijkbaar is elkaar mishandelen en martelen behulpzaam en dat is iets menselijk hé. Als ge wilt bewijzen dat je niet zot zijt dan moe je kunnen zeggen :Leve de isoleercel. leve de martelarij. leve de menselijke natuur! Tis zo hoor, als ge masochist of folteraar wilt worden, ge kunt het niet beter leren in de psychiatrie. Leve de legale aanranding!

Ja ma serieus, tis er voor iets he, alle tzal wel nodig zijn, want in de 21ste eeuw zullen mentale ziekten zo-ongeveer de grootste kwaal zijn van de wereld, zeggen de psychiaters en da moet verdomd nie gemakkelijk zijn om dat waar te maken;
Nog een chance dat ulder diagnosen op iedereen van toepassing zijn, alle toch tmerendeel van de populatie,niet de psychiaters zelf of hun personeel, farmacie, hun kinderen etc
Nja, iedereen ziek maken mee ulder pillen das volgens mij nu ook wel nie doenbaar.
Daarmee stel ik voor: help die arme psychiaters hun voorspelling te laten uitkomen; enkele suggesties: maak elkaar psychisch ziek; drogeer elkaar eens, bindt elkaar eens vast of jaag eens 220 volt door elkanders hoofd, hou eens een feestje in een isoleercel; koop handboeien, speel eens psychiatertje patientje; etc Komt wel in orde, iedereen aan de pillen, bijwerkingen niet vermeld.

Gezocht : aanhankelijke naive politie agent(e) en niet al te terughoudende psychiater om in gesloten kringen gezellig handjes te schudden in eric-land.

Waarom worden schendingen van de mensenrechten niet publiek gemaakt i.p.v. ze weg te moffelen? Zo blijven illegale praktijken of zware fouten doorgaan en worden nieuwe mensen nogmaals slachtoffer.

Hierbij wens ik al het voorbeeld te geven en praktijken waar ik weet van heb publiek te maken.
..stuur in aub..collocatieslachtofferhulp@gmail.com
(instellingen met weet van) mensonterende praktijken of machtsmisbruik (onderlinge afspraken tussen psychiaters, doorgeven van dossiers zonder toepassingen van de patient in kwestie.. deontologie enz:)(misbruik)
-Sint-Jan-Babtist-(zelzate)
weet van mensonterende praktijken,

Mensen verkeren in constante onmacht en hebben het gevoel dat ze met je kunnen doen wat ze willen omdat ze dat ook mogen. Mensen lijden er uit hulpeloosheid massaal aan een vorm van het stockholm-syndroom.

Vita I opnamedienst:
Mensen worden er gekleineerd en worden massa's schuldgevoelens ingepraat. Personen worden behandeld als beesten en leven in constante onwetendheid over hun verder verblijf afhankelijk van de mening en wil van de verpleegkundigen en dokter. In feite breken ze je identiteit stukje voor stukje af, je bent niet meer wie je vroeger was, nu ben je ziek en moet je gehoorzamen, Je moet ons dankbaar zijn om dat je hier mag zijn, ook al heb je geen andere keuze, etc Weet van een Duits gezinde verpleegkundige met voornaam Arne, zeer dominant en eigenzinnig. masochisme allom.
Psychiaters vragen via hun connecties met andere psychiaters/psychiatrien, medische dossiers op van patienten zonder hun toestemming of zelfs als de patienten dat afwijzen, wat dan weer wijst op misplaatst en oncooperatief gedrag van de patiente(s)(n). Negatieve notities kunnen bepalend zijn voor het verdere verblijf van de patiente(n)(s).
Mensen worden indien ze niet meewerken en zich verzetten, gedwongen hun kleren uit te doen, soms door verpleegkundigen en worden bij verder verzet vastgebonden in één van hun vele isoleercellen.
Gevallen bekend van mensen die gewoonlijk 3 dagen tot 2 weken opgesloten waren in dergelijke kamers, uit comfort voor de verpleegkundigen. Vooral mensen die proberen te ontsnappen worden zwaar gestraft, krijgen wel eten en drinken op tijds en worden soms platgespoten.
Vita2: Eerder positieve kritieken, patienten krijgen er de rust die ze nodig hebben en worden over het algemeen met respect behandeld, maar bij een aantal hangt het verdere verblijf in lengte en manier van behandeling vooral af van de dokters in kwestie.
Heide E: Mensen worden voor onbekende termein opgesloten in een kooi, vooral zwakkeren en protesterende personen, die wel degelijk gezond zijn.(verder geen informatie bekend)
Sint-Jan-te-deo(stadGent),moderne indoctrine, psychiatric induced trauma therapy, zware schendingen van het beroepsgeheim, soms wordt informatie van derden gebruikt zonder wetendheid van de patient of zelfs doorgespeeld. Sommige patienten worden bevoordeeld t.o.v andere patiente(s)(n)dr. de Winter. Er wordt naar symptomen gezocht om medicatie te kunnen toe dienen, niet omgekeerd. Machtsziekheid onder verpleegkundigen en psychiaters tov de patiente(n)(s)

Afdeling de bron; kering,monding etc :mensen worden ook gedwongen zich van hun kleren te ontdoen en worden de isoleercel ingegooid, personeel speelt spelletjes met de patienten en chanteert hun met elk mogelijke vrijheid als ze niet gehoorzamen en worden tevens afzonderlijk toegesproken en gekleineerd, tot ze het(vertelsels van psychiaters) geloven en worden ook gedrogeerd zonder hun toestemming, of gedreigd met isoleercel of slimmer, personeel pest de patiente in kwestie het bloed van onder de nagels tot zij/hij uit haar/zijn dak gaat en ze hun gelijk krijgen.


Weet van situaties waar politie Gent hun boekje redelijk te buiten gaan als de personen in kwestie onwetend zijn over wat hun rechten of plichten zijn.
Nu politiemensen moeten nu eenmaal zoveel mogelijk informatie verzamelen, maar u bent niet altijd verplicht te antwoorden. Sommige informatie kunnen derden, zoals de zich met alles moeiende pseudo-psychiatrie, misbruiken of ruimer interpreteren dan wat waar is en indien mogelijk(niet nodig) tegen u gebruiken.
Weet van toepassen van electroshocks in de psychiatrie in Pittem, mits toestemming van de persoon in kwestie.


... ...

Heeft u weet van dergelijke praktijken, of u bent of kent mensen die zich niet goed behandeld voelen, of u verblijft momenteel in een psych. instelling en of u wilt uw verhaal kwijt? U mag gerust insturen, wel bijvermelden wat u gepubliceerd wilt zien en wat niet. Gegevens over dergelijke wanpraktijken worden door mijzelf hier publiek gemaakt weliswaar anoniem, tenzij u uw naam gepubliceerd wilt zien;maar anders hoeft u niet te vrezen voor bekendmaking van uw persoonlijke gegevens, die worden doorgaans niet gepubliceerd, namen van mensen die hun boekje te buiten gaan wil ik mits uw toestemming wel publiceren. Mocht u ergens bezwaar op hebben met betrekking tot deze site, kritiek of correcties zijn altijd welkom.

stuur in aubcollocatieslachtofferhulp@gmail.com


Ook een trauma overgehouden aan de hierboven vermeldde praktijken, u beschermt en geeft uw gijzelnemers ter eigen bescherming gelijk? Misschien lijdt u wel aan een vorm van het stockholmsyndroom door collocatie. Waarbij slachtoffers van een gijzeling of gedwongen opname uit overlevingsmechanisme hun gijzelnemers of psychiaters en verpleegk. enz gaan verdedigen of goedpraten, dat gaat zelfs zo ver dat je ook bijna of echt gelooft dat wat ze doen met jou en ook met anderen normaal is, ook al is het pure mishandeling. Toch spreek je beter over dergelijke misdrijven, als je ze verzwijgt dan verandert er niets en worden andere mensen weer slachtoffer. Geef hen geen gelijk met hun mishandelarij en doe je verhaal tegen de buitenwereld, hier en/of bij de Belgische CCHR; Doorbreek het stilzwijgen, door er over te praten kan je het gemakkelijker verwerken en genees je vlugger, het is zeker geen unicum:

De psychiatrie heeft immers een doorlopen geschiedenis van martelarij, machtsmisbruik, eugenism, seperatisme, zelfs fascisme. Ook vandaag nog staat daar nog heel wat van overeind, help mee met de afbouw; stop die wanpraktijken!

Durf te spreken en genees!

Ik dank u alvast voor uw medewerking en vertrouwen.

"Collocatie ontwricht de samenleving"


"Eens gecolloceerd kunnen ze doen met je wat ze willen, een akelig gevoel of een demoraliserend feit??"Psychiaters hebben niet het recht om zich in eender welk gezin te moeien en verdeeldheid te creeeren met hun dogmatische diagnosen, toch permiteren ze zich met fascistische wetten à la gedw. opn.=collocatie=involuntary commitment om de wereld op te eisen voor zichzelf en door iedereen te labelen en te beslissen wie er in de maatschappij thuishoort en wie niet .

Hoe narcistischer kan je zijn?


Ge kunt nog amper uw gedacht zeggen zonder schrik te hebben om uw burgerrechten te verliezen. Ze ondermijnen praktisch de basis van democratie: vrijheid van meningsuiting!

Waar moeien die zich eigenlijk mee?


Van die 2 honderd jaar dat de psychiatrie bestaat he, zijn de meest zieke toestanden uitgevoerd door psychiaters zelf en niet door van die ongelukzalige flippo's die tegen de muren praten of ze zien vliegen(no offence). In de Oudheid werden die vereerd, nu worden die mishandeld door psychopathische machtsgeobsedeerde psychiaters . Waar die het lef vandaan halen, kzou het bij god niet weten, maar ergens vind ik hun zuiveringsideeen er zwaar over en moreel verkeerd.
waar zijn die eigenlijk mee bezig???
Als ge tegenwoordig op ne psychiater kritiek geeft he dan zijde volgens hun geestesziek of nen narcist, eey ???!!


Vuile fascisten zijnt, tis zelfs routine in de Belgische psychiatrie dat ge u moet uitkleden als ge u niet naar behoren gedraagt en dan binden ze u vast in een isoleercel! Waanzinnig echt das toch pure verkrachting en psychopathie??? Hoe moeten die mensen daar eigenlijk genezen?

(kzweer het u, das niet gelogen, dat is gewoon routine)source: wikipedia, insiders, personal infiltration, video footages,mensenrechtenorganisaties, verklaringen van patienten, kennissen, etc

www.cchr.com .be / collocatie.blogspot.com

wiki:
Ancient psychiatry originated in the 5th century BC with the ideology that psychotic disorders were supernatural in origin.[10]
Psychiatry, a word coined by Johann Christian Reil in 1808, has historically been seen as a specialty of medicine which acted as an intermediary between the world from a social context and the world from the perspective of those who are mentally ill.[4]
During the 18th century the idea arose that mental health institutions could utilize treatments.[12] As a result of these early psychiatric interventions, the 19th century saw a massive increase in patient populations
Die fabelkes van vroeger was het nog veel erger, kloppen niet, das gewoon weer een manier bedacht door concervatievelingen om progressieve mensen het aan hoop te ontnemen. De Middeleeuwen waren zo donker nog niet, veel dingen zijn gewoon uitvergroot om hedendaagse praktijken te verantwoorden. Jamaar, vroeger was het nog veel erger... Spijtig dat zoveel mensen daar intrappen.
ey fuck off he.
Those people speaking bullshit, what do they really know other than what they are told?

COLLOCATIEMISBRUIK DOOR POLITIE, MAGISTRATEN EN PSYCH. ALS GEMAKKELIJKHEIDSOPLOSSING EN AFDEKKERIJ.

Collocatie is geen gemakkelijkheidsoplossing of ethnische zuivering en mag alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden gebruikt worden, niet als 1ste keus oplossing voor alle openbare conflicten!!!Het is een akelig feit hoe rap politiediensten grijpen naar het gedwongen opnamesysteem als gemakkelijkheidsoplossing; Men zou dat soort onzin resoluut moeten bestrijden met tuchtprocedures tegen de betrokken partijen, met name politie-agenten die hun boekje te buiten gaan en of niet stilstaan bij het leven van de persoon in kwestie, die dan in een leeuwenkuil terecht komt, magistraten die eigenlijk zouden moeten beseffen dat gedwongen opname geen eerlijke en fascistische procedure is die juist het tegenovergestelde doet met de Belgische populatie. Psychiaters deinzen er tevens niet voor terug te liegen, feiten te verdraaien of aan te dikken om hun criteria te verantwoorden; De farmaceutische industrie betaalt tevens geld aan de psychiatrie, voor het uittesten van nieuwe geneesmiddelen op patienten. big business!"EENS GECOLLOCEERD, ALTIJD GECOLLOCEERD!?!!"


POLITIEWERK IS UITERAARD GEEN GEMAKKELIJKE JOB, ALS AGENT KRIJG JE TE MAKEN MET ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING EN MOET JE INCIDENTEN EN CONFLICTEN KUNNEN AFHANDELEN OP EEN VREEDZAME EN DIPLOMATIEKE MANIER. HET IS NIET ALTIJD EEN MOOI ZICHT VOOR WIE ZICH INBEELDT DAT ALLES ROZEGEUR EN MANESCHIJN IS EN NIET VERTROUWT IS IN HET OMGAAN MET MISERIE, CRIMINALITEIT, GEWELD, BUURTCONFLICTEN EN SOMS OOK MOMENTEN WAAR MEN MOET OPTREDEN OOK AL IS HET VANUIT EEN ETHISCH STANDPUNT ONRECHTVAARDIG OF MEN HEEFT NIET DIRECT EEN OPLOSSING DIE VOOR DE HAND LIGT. WIE WEET ER ONMIDDELIJK RAAD BIJ ENIGE SITUATIE? DE REALITEIT IS NU EENMAAL NIET ALTIJD GELIJKLOPEND MET WAT ER OP PAPIER STAAT, MEN ZAL ZICH UIT ONWETENDHEID VASTHOUDEN AAN WAT OP PAPIER STAAT, MAAR DAT MOET WEL TERUGHERLEIDBAAR ZIJN EN OF AANTOONBAAR OM DE VALIDETEIT TE KUNNEN CHECKEN, ANDERS KAN MEN EIGENLIJK ONOPGEMERKT SCHRIJVEN WAT MEN WIL EN DAT NOEMT MEN DAN WEER CORRUPTIE. NATUURLIJK DENKT NIEMAND AAN HET WOORD CORRUPTIE ALS MEN ORDERS EN/OF INFORMATIE DOORKRIJGT EN MEN EEN BEPAALD PROBLEEM MET TIJDSDRUK MOET OPLOSSEN. ZO WERD COLLOCATIE OF GEDWONGEN OPNAME, DE GEMAKKELIJKHEIDSOPLOSSING NAAR KEUZE: MEN WEET NIET PRECIES WAT TE DOEN MET EEN BEPAALD BANAAL PROBLEEM EN MEN HEEFT NIET DE WIL OF TIJD OM VERDERE ONDERZOEKEN TE VOEREN, EEN REDELIJKE VAAGHEID EN OF ONDUIDELIJKHEID; MET COLLOCATIE KON MEN HET PROBLEEM GEMAKKELIJK DOORSCHUIVEN OF MITS WAT HANDJESCHUDDERIJ GEBRUIKEN OM BEPAALDE ONGEMAKJES, CRITICI TOE TE DEKKEN EN DE KWESTIE OP DE SCHOUDERS TE LEGGEN VAN EEN DERDE PARTIJ DIE ER VOORDEEL BIJ VAART ZONDER EEN EERLIJK PROCES NL. DE PSYCHIATRIE: EEN HOL VAN MACHTSGEILE EN SEPERATISTISCHE GEESTEN DIE ZWAKKEREN EN GEDUPEERDEN HET AAN GELD EN LEVENSVREUGDE ONTNEMEN DOOR ZE IN VERGETELHEID EN DISKREDIET TE BRENGEN; PSYCHIATERS DOEN NIET LIEVER DAN MENSEN OVERSCHOUWEN EN HUN IN HUN EER TE BEROVEN. POPULISME DOET GOUDEN ZAKEN MET DE MAGISTRATUUR, NOTITIES VAN AGENTEN EN PSYCHIATERS; EEN IDEALE PUT OM HUN SMART, ONWETENDHEID OF PROBLEEMPJES TOE TE DEKKEN IN VERGETELHEID, MEN NOEMT ZOIETS WEL CORRUPTIE, MAAR MET DE MOGELIJKHEID OM IEMANDS WOORDEN IN TWIJFEL TE BRENGEN DRAAIT DE SMEERBOEL LEKKER VOORT. ALTHANS ALS ER NIEMAND ZIJN MOND OPEN DOET, NJA DAT IS TOCH WEL EVEN VERLEDEN TIJD EN INMIDDELS STRAFBAAR VOEDSEL GEWORDEN IN DEN HAAG.

VOOR DE MENSENRECHTENORGANISATIES,

EET SMAKELIJK

jammmm

Uw mensenrechten verdedigen is niet alleen uw recht, het is uw wettelijke plicht!

Eigenlijk is het toelaten van schendingen van de mensenrechten of het niet respecteren van mensenrechten strafbaar.
Ook als u van dergelijke praktijken weet hebt maar er niet aan meedoet, dan bent u eigenlijk verplicht dat te melden en niet te verzwijgen, anders bent u medeplichtig en strafbaar.
Hou dus nooit je mond over schending van mensenrechten, want je kan er voor gestraft worden, zelfs als je er niets mee te maken hebt.

Open die mond, laat je ook nooit dingen wijsmaken, als iemand je mensenrechten schendt, dan moet dat herkend en genoteerd worden, het is een crimineel feit; denk maar aan de duizende collocaties in dit land, iedereen zweeg maar, tot de zwendel iets te groot werd om het te verbergen; had 1 iemand in die 17 jaar zijn mond open gedaan, dan waren al die schendingen nooit gebeurt; nu zijn er duizende medeplichtigen, die eigenlijk thuishoren in de gevangenis voor bendevorming, medeplichtigheid aan schenden van mensenrechten en ironisch genoeg, ook degenen wiens mensenrechten geschonden zijn, maar ze niet met hart en ziel verdedigen en hun mond hielden.

Daarom is het belangrijk dat iedereen de universele verklaring van rechten van de mens kent en zijn burgerplicht vervult.

Een voorbeeld niet ver van huis volgt hieronder, hoe duizenden Belgische psychiaters achter gevangenistralies belandden, waaronder veel mensen die onschuldig waren maar hun kop in het zand staken en meegesleurd zijn... doe die mond dus maar open, het is niet alleen iemand anders recht op vrijheid dat op het spel staat, ook de uwe;)
Ik heb althans mijn wettelijke plicht vervuld met het maken van deze site.

Voelt u zich slecht behandeld inzake psychiatrie, dien klacht in of doe uw verhaal, het is uw plicht voor uw lotgenoten meldpunt: www.cchr.be

skip intro:http://www.cchr.be/index03.htm
Voor andere zaken verwijs ik naar amnesty international en andere mensenrechten organisaties of politie.

WAT IS ER MIS MET DE PSYCHIATRIE?(cchr onderdeel) + (meldpunt)

Veel leerplezier... misschien is dit wel uw redding en heeft u al een excursie Den Haag uitgespaard.

Doorbreek het stigma patient-psychiater gek-behulpzaam ; Niet elk beeld van de medische wereld is zo een empirisch succes
Psychiatrie is eigenlijk niet meer van deze tijd, men zou beter beginnen spreken van neurocognitieve hulp, of dergelijke; Eeuwen lang heeft de psychiatrie zich gevormd door de dogmatiek en giswerken van psychiaters omwille van het ontbreken van enige bruikbare kennis over het menselijk brein.
Eigenlijk is het maar de laatse 4 decenia dat de pscyhiatrie enige genezende therapieën heeft kunnen ontwikkelen; Met de komst en vooruitgangen in de medische wereld: neurologie, mri, spects(scan van het menselijk brein), kennis over de werken van zenuwbanen, de biochemische werking van de hersenen, de dergelijke functies; Is er na eeuwen van leegte op vlak van efficiente kennis, toch wat hoop.
We weten nu dat psychiatrische aandoeningen te maken hebben met een abnormale werking van bepaalde functies in het menselijk brein, de oorzaken van dergelijke mentale ziekten of symptomen is dikwijls zelfs rechtstreeks te koppelen aan bepaalde moleculen, die dienst doen voor overdracht van signalen in het brein; of met de vooruitgang van de genetica, ook te koppelen aan bepaalde genpatronen of het bezitten van meervoudige kopien van eenzelfde gen. Nu, in de 21ste eeuw, is er eindelijk hoop voor de genezing van mentale ziekten, omdat we eindelijk meer zicht krijgen en weten wat de juiste oorzaken zijn van psychiatrische symptomen. De psychiatrie, heeft niet echt zo een genezende geschiedenis op vlak van menselijkheid, liefdadigheid en hulp voor mensen die lijden aan een bepaalde mentale handicap.
Spijtig althans, het zijn vaak mensen die het minst weerbaar zijn en ook het meest behoefte hebben aan rust, niet aan overmachtiging of het verkeerd of dogmatisch toepassen van bepaalde behandelingen; De enige werkende behandelingen van psychiatrische stoornissen zijn alleen degene die op een wetenschappelijke manier onderbouwd zijn. Al de andere toepassing van ideeën van psychiaters zijn hoofdzakelijk afkomstig van giswerk, zelfverzonnen experimenten en spijtig om toe te geven, vooral ook martelarij.
Ik denk dat het kennen van de geschiedenis van de psychiatrie, een grote stap kan zijn, in het plaatsen van bepaalde herinneringen inzake collocatie, psychiatrische opname en de beelden die je er van hebt meegepikt. De werking van de psychiatrie, is niet gebouwd op wetenschappelijk onderzoek, maar ligt in zijn grondbeginselen eigenlijk bij martelarij en verzinsels;
Alleen de laatste 4 decenia is er genezing of toch behandeling mogelijk met de komst van nieuwe neurologische inzichten, testen en doelgerichte medicamenten. Weliswaar niet met de bedoeling de patient te drogeren, maar een kans op beterschap te geven.

De psychiatrie is niet te vergelijken met eender welke tak in de medische wereld, zij is ontstaan in een milieu van martelarij en dogmatiek. Alleen de vooruitgang in de 21ste eeuw kan dit hyaat in de medische wereld dichten. Hoop dus, voor de mentale ziekten; Mits de stop en ontworteling van de psychiatrie naar een neurocognitieve hulpzorg. Onderbouwd door de wetenschap, niet door dogmatiek of martelarij, fascisme of nazisme.

donderdag 25 oktober 2007

dinsdag 9 oktober 2007

::::Narcissisme exposed:::: the lie and genius reason behind this fake diagnosis..

What is narcissism and where does it come from?

Narcissism is inspired by the name of a Greek mythological tail about someone who fell in love with itself and point itself in the center of everyone.

Psychiatrist invented this as a new diagnosis to label people who are egocentric in behavior to label them mentally ill.

Narcissism does not actually exist, it's not a legitimated diagnosis like any other, it's a stigmatized label invented to declare critical people or people who use the word I or me too much in their speaking and writing; mentally ill and lock them up.

PSYCHIATRISTS NOWADAYS ALSO Decide who you are and or you are wanted in society, narcissism is actually a better tool than psychopathy to stigmatize people, because everyone who is speaking from itself can be labeled with narcissistic personality disorder, it is very powerful in controlling a great group of innocent people. For example to be stigmatized with aids, you have to have aids and people have to know it. To be diagnosed with narcissistic personality disorder, you just have to be yourself or put your opinion above everyone else. This way it is a widely interpretable weapon psychiatrists, lawyers, etc can use to influence the minds of people.

For example, the Belgian process against 'Van Temse', the opposition lawyer ' Jef Vermassen' tricked him to put him under psychiatrists with the question, what would you wish if you had 3 wishes. His answer began every time with 'I' and were about the things he was going through, he didn't realize they wanted to know if he would wish something for other people, this way he could be labeled as narcissistic personality disorder and be associated as a mass murder and egocentric because they had the elements to fit the diagnoses invented by psychiatrists called narcissistic personality disorder. Cleverly Jef Vermassen brought this in the media so people would associate the narcissism personality disorder with a mass murder, killer and psychopath; This is how he painted the meaning and how people will picture a person with narcissistic personality disorder. That's the genius part, the same people who have strong personalities to revolt against this diagnosis, fit the definition of narcissistic personality disorder and can be diagnosed with it, this way it's a very powerful weapon for psychiatrists and lawyers to control and influence the way people are looked at, strong personalities, critical minds coming up for themselves, they are narcissists.
Actually you, me, they, all fit the narcissistic personality disorder, if we stand up for ourselfes, even if you have nothing to do with the case 'Van Temse', criminals or certain stereotypical profiles, everyone who is him or herself, or has a great ego, is in essence an narcissist.

That's the secret behind this powerful weapon psychiatrists use;the diagnosis actually does not exist, it's a new way to stigmatize and keep control over as much people as possible and paint them off ugly.


Psychiatrists now control the way judges and juries look at people and who goes to jail or not.

psychiatrists, rule the world; But they are not narcissistic. oh no, only they can say that and only all the rest can be labeled with it.

narcissistic personality disorder, om iedereen over dezelfde kam te scheren.

In een rechtsstaat horen mensen alleen op hun daden veroordeeld te worden en niet op hun zijn, ideologie, geloof, passies, hobby's; tenzij die in tegenstrijd zijn met de wet.
Het gebruiken van diagnosen als argumenten voor een straf is eigenlijk min of meer tegenstrijdig ook al houden zij een bepaald voorspelbaar gedragspatroon in, men kan geen mensen vervolgen voor hun ideologieen of geloof ook niet voor dingen die ze zouden kunnen doen.; ergens moet men de grens trekken vind ik persoonlijk:p

vrijdag 7 september 2007

leuke weetjes

Wist jij dat de collectieve executering van joden en psychisch zieken met psychose gedurende wereld oorlog 2, gestart en gerealiseerd is door de Duitse psychiatrie. ( hoofdkwartier psychiatrie in Duitsland droeg toen de naam T4 en steriliseerde en executeerde systematisch, joden en zwakkeren)?

Wist jij dat mensen die psychisch ziek geacht worden of lijden aan psychose dikwijls een teveel hebben aan dopamine in hun hersenen en mensen die problemen hebben met concentratie stoornissen en hyperactiviteit een tekort hebben aan dopamine vb einstein, ADHD?

Wist jij dat in gebieden die te maken hebben gehad met de holocaust of een etnische zuivering na 50 jaar een populatie stijging vertonen van mensen lijdend aan genetische ziekten oa met psychisch zieken zoals mensen met concentratie stoornissen en hyperactiviteit a la ADHD en ouderdomskwalen dan in andere gebieden?

Wist jij dat er in Amerika nu weer een hetse is omtrend de bemoeingen en machtsgeilheid van psychiaters, met betrekking op de kinderen van Amerikaanse ouders; (zie project Teenscreen)?

Fascisme, pscychiatrie ; stigmatisering , diagnose ; vergassing door neo-nazi - sterilisering van psychisch zieken en gehandicapten ; uitzuivering concentratie kamp - collocatie isoleercel en drogering

Een perfect huwelijk, maar niet voor de 21ste eeuw, meer en meer bewijzen komen bovendrijven dat de sterilisering van gehandicapten en psychisch zieken,holocaust wwo2,etc, juist het omgekeerde teweegbrengt en mogelijks de oorzaak is van stijging in genetische ziekten oa mentaal;
De natuur kent geen goed,slecht ,ziek,gezond; etnische zuivering verstoort en vernietigt de natuurlijke patronen in de diversiteit die het verder bestaan waarborgen van goeie genen;

zeg neen tegen seperatisme, fascisme, dit is een typisch voorbeeld van een vicieuze cirkel gedreven door haat, kortzichtigheid en ignorantie.

woensdag 29 augustus 2007

psychiatry, the fraud, the nazi roots, the fascism, the lies, the unscientific approach, the power abuse, the rape of the mentally ill. the truth

Mythes en pscyhiatrie 1

De (Belgische) psychiatrie, is een liefdadigheidsinstelling. onwaar:

De Belgische psychiatrie wordt sinds 1990 gebruikt als een alternatieve strafinstelling zonder eerlijk proces, waar gewraakte mensen gekleineerd, getraumatiseerd, gefolterd en gedrogeerd worden.
Mensen worden uitgemolken op financieel vlak, geindoctrineerd en vernederd om hun de mond te sluiten en hun te doen geloven dat ze echt ziek zijn, gebaseerd op de visie en opinie van een psychiater zonder enige wetenschappelijke aanpak. Tot op de dag van vandaag, is er nog geen enkele psychisch zieke genezen. wereldwijd! Zonder eerlijk proces verdwijnen kritisch denkenden of worden mensen die te veel op iemands zenuwen werken uitgezuiverd op sterke inmorele wijze.

vrijdag 17 augustus 2007

Een permanent onveiligheidsgevoel gecreeerd door het collocatiesysteem

Eens gecolloceerd, altijd gecolloceerd.
Geldt vrijemeningsuiting voor elk individu, of alleen voor modelmensen?
Mogen mensen die kritiek uiten tegen de overheid, terrorisme, wetgeving wel psychisch gezond geacht worden? Zou het niet beter zij om dat soort mensen te ontdoen van hun burgerrechten, kritisch denkende mensen zijn nu eenmaal een bedreiging voor de overheid; die zijn toch krankzinnig?
Mogen krankzinnigen eigenlijk wel gelijke wetten en rechten hebben als de doorsnee mens?

Weg met al die zagende nietsnutten, zij hebben immers het potentieel de rechtlijnige orde te verstoren met hun afwijkend denkbeeld van de maatschappij, zij horen thuis in de psychiatrie, daar kan men ze genezen van hun afwijkend gedrag.?? hoeveel mensen worden daar niet beter van en genezen van hun anti-authoritair narcisstisch gedrag??

Waar is mijn bril, ik zie het puntje van mijn neus niet meer?


voel jij je nog veilig na een diagnose?
ALLEREERST, HET GEDWONGEN OPNAME SYSTEEM, IS GEEN LEGAAL DEMOCRATISCH SYSTEEM, het is Middeleeuws, jij moet bewijzen dat je niet schuldig bent anders ben blijf je er in, zie collocatie.blogspot.com, het systeem druist in tegen de grondwet en is door degenen die het uitvoeren een betuigenis van verdoken criminaliteit, jaarlijks worden er zo een 2500 misdaden gepleegd, door leugens van psychiaters, ignorante vrederechters met een brouche diploma en goedgelovige politie agenten en slecht geinformeerde magistraten. Indien u er mee te maken krijgt, weet dan dat het hier niet gaat over een legaal systeem, maar een onmenselijke heruitvinding van de inquisitie. Trauma's kan je heel gemakkelijk verwerken, door de weten dat psychiaters eigenlijk geen empirisch noch wetenschappelijk vak uitoefenen, maar meestal machtsbezeten mensen zijn die zwakkeren proberen uitzuiveren. Daarom is het heel belangrijk, dat elke persoon die te maken krijgt met een collocatie, de personen die medeplichtig zijn aan deze misdaad publiceren, bij voorkeur op het net, zodat deze misdaden niet verder ongezien uitgevoerd worden. Geloof niet in de leugens van narcisme, psychopathy, paranoide schiz., etc op reactie van uw kritiek tegen authoriteit, de termen die gebruikt worden om mensen te labelen zijn uitgevonden door separatisten om enige vorm van oppositie te onderdrukken.

collocatie of gedwongen opname is een systeem om mensen kapot te maken en in de vergetelheid te brengen, het is tevens volstrekt illegaal.

zodus is het een plicht om zoveel mogelijk verantwoordelijken publiek te maken, vrije meningsuiting, is één van de belangrijkste rechten als mens, laat je niet bedriegen door de misleidende leugens van fascisten!!

Word je gecolloceerd, zoek alle namen op van de betrokken partijen, jaag er op zoals er op psychisch minder validen wordt gejaagd, weet dat het gedwongen opname systeem corrupt is in tegenstrijd is met de grondwet.

Kent u iemand die voor psychiater studeert? Doe er alles aan om zijn/haar studies te boykotten.
Preventie tegen fascistische monsters is veel beter dan genezen, zodoende, probeer ze op andere gedachten te brengen, toch iets van empathie bij te brengen of te buizen. zeg neen tegen psychiaters, zeg neen tegen de monsters van morgen.

De gevolgen van maatschappelijk bewustzijn.

Het gebeurt vaker dat mensen die eens gecolloceerd zijn zo geshockeerd zijn van de walgelijke eigenschappen van de mens en de werking van bepaalde maatschappelijke systemen, dat men zich liever buiten enig systeem plaatst ipv zich opnieuw te intigreren uit opstand voor de onmenselijkheid van de doorsnee mens; Maatschappelijk bewustzijn is indien u het bezit een ware klap in het gezicht, het opent je ogen, zet je aan het denken en laat je de waarheid zien hoe de ware menselijke natuur in mekaar zit. Van kindsbeen af wordt men geleerd om braaf te zijn, te luisteren, te gehoorzamen, te werken, geen dingen te doe die je niet mag doen, allemaal voorbeelden zijn van het goede en elke tegenspraak eigenlijk getuigt van het slechte. Zo is iemand die de wet overtreedt een crimineel en krijgt alvast een negatieve connotatie, een terrorist is iemand die mensen angst inboezemt, een zware misdadiger. Is dat eigenlijk wel zo?
Is het gerecht en de wet goed en een terrorist (ruim interpreteerbaar, niet bepaald sprekend over het zichzelfopblazende type) slecht?
Als een wet bepaalt wie slecht is en wie niet en degenen die niet gehoorzamen en doen wat de wet zegt, veroordeelt. Is dat eigenlijk niet DE DEFINITIE van een terrorist die zijn eisen stelt hoe het moet zijn en hoe niet? Adequaat gezien, is terrorisme eigenlijk geen concurrentie van het rechtssysteem? Het verschil in werking ligt vooral in het feit dat het rechtssysteem, een democratisch systeem is en een terrorist zijn wetten stelt ahv zijn geloof, maar eigenlijk doen ze beiden dezelfde dingen, met dezelfste tactiek en met hetzelfde doel voor ogen. Alhoewel het rechtsysteem, indien het gelijkheid en democratie vertegenwoordigt, meer nut zal hebben dan dat het dingen opblaast, toch hebben zij dezelfde reden en tactiek: controle van een grote groep mensen ahv angst aanjagen.
R= rechtssysteem
T= Terrorisme
R:gevangenis/boete - T:ontvoering/dwangsom voor vrijlating
R:executie van gevangenen - T:blaast dingen op
R:democratisch opgestelde regels<-> T:ondemocratisch, eisen en tactiek worden op een bepaalde groep mensen gericht.
R:Houdt een groep mensen onder controle door angst voor gevolgen, represailles/straf namelijk gevangenis - T: houdt een groep mensen in de ban en oefent controle uit door het angst aanjagen voor verdere aanslagen.

Terrorisme en het rechtssysteem, zijn eigenlijk 2 concurrenten en elk individu de prooi.


Is fascistische wetgeving die niet elke bevolkingsgroep gelijkwaardig behandelt eigenlijk niet gerelateerd aan terrorisme, met verschil dat het gezag niet centraal staat?

Toch moeten mensen blijven geloven in een democratische maatschappij, ook al hebben ze hun vertrouwen verloren in het goede, slachtoffers van collocaties, kunnen moeten blijven geloven, maar niet blind blijven voor de corruptie en leugens die sommige machtszieke mensen aan de top verkopen aan het publiek, het stereotype goed gehoorzamen, slecht crimineel, is na wat denkwerk, heel relatief van betekenis.

Machthebbers gaan naar bed met terroristische aanslagen, zo hebben ze weer nieuwe redenen om het volk meer wetten en of plichten op te leggen, wat leidt tot meer macht en controle.(kijkend naar Amerikaanse normen, het ontploffen van een dichtbevolkte plaats, voorbeeld wtc,metrostation(engeland) is het gedroomde geschenk voor elke staatsleider als excuus om meer macht en controle uit te voeren, met angst om het volk mee te krijgen. Angst corrupteerd de democratie. Als het volk dit zou doorhebben en hun geloof in de overheid zou verliezen, wordt het eigenlijk alleen maar erger, bedrijven en industrie krijgen in deze wereld alsmaar meer macht door het alsmaar verder evolueren van globalisme en kapitalisme, indien de overheid het volk alsmaar meer zal teleurstellen, zal er zo als ik het zie, een verdere machtsverschuiving gebeuren.
Niet van overheid naar terrorisme, maar van overheid naar corporaties en multinationals.
Hopelijk lobbyen mensenrechtenorganisaties ook mee, want de overheid is gedoemd om zijn macht te verliezen in een rap groeiende kapitalistische wereld, waar bedrijven en niet de overheden het voor het zeggen zullen hebben.

dinsdag 14 augustus 2007

off the record projects:
--------------------------

democratic check-up for laws

Magistratuur,procureur des konings, corruptie and fascisme

violation of human rights by justified crimes committed by the governmental justice systems.

Hoe psychiaters en verpleegkundigen subjectieve verslagen opstellen door informatie te verdraaien om hun denkbeeld gebaseerd op dsm4 toch te laten kloppen met observaties. subjectieve verslaggeving tot ridicule leugens toe gebruikt als wettelijk bewijsmateriaal. Met verruiming van bepaalde dsm4 profielen en een wijde interpretatie van de waarheid, kan een verpleegkundige en of een psychiater iedereen buitenzinnig verklaren, zelfs de normaalste werkmens. Terug naar de Middeleeuwen.

donderdag 9 augustus 2007

Most abusable DSM 4 diagnoses exposed.

a diagnosis for every possible profile, to label any annoying person crazy


::The Reason::


::The tape on your mouth::
Diagnosis matching elements of people who offend authority or question, exaggerated labeling
declining of the reputation of critical thinkers,
critical thinkers are nowadays crazy, called psychopaths or narcissists


..


Paranoid/sluggish Schizophrenia
(form of schizophrenia without the actual psychotic symptoms that are used for diagnosis)
used for making people shut up who think to much ahead, or for political reasons. I don't deny the actual described illness does exist, but the function is questionable.
For example, The sovjet-union used it during the cold war, to indoctrinate sane political opposers etc. Most of them were drugged while told they were insane, all due their was no clinical evidence of any mental illness, they were drugged with Haloperidol.
Personality Disorders, linkable to psychosis,druggable, also narccissism and psychopathy are being exploited for their wide interpretability and so it can match a high number of people especially those matching with someone rebelling or critisising authority.
Used for people who don't do what psychiatrists ask them to do.
Society labeling


..still under research


when I was working on a profile that would match to recognize femme fatal, I accidentally stumbled upon a DSM4 diagnose that fits for every shrink claiming the DSM 4 is a scientific book, well in that case they can be diagnosed with:


What is the Difference Between a Pathological, a Compulsive, a Chronic, and a Habitual Liar?

Pathological Liar


A pathological liar is usually defined as someone who lies incessantly to get their way and does so with little concern for others. Pathological lying is often viewed as coping mechanism developed in early childhood and it is often associated with some other type of mental health disorder. A pathological liar is often goal-oriented (i.e., lying is focused - it is done to get one's way). Pathological liars have little regard or respect for the rights and feelings of others. A pathological liar often comes across as being manipulative, cunning and self-centered.

Compulsive Liar

A compulsive liar is defined as someone who lies out of habit. Lying is their normal and reflexive way of responding to questions. Compulsive liars bend the truth about everything, large and small. For a compulsive liar, telling the truth is very awkward and uncomfortable while lying feels right. Compulsive lying is usually thought to develop in early childhood, due to being placed in an environment where lying was necessary. For the most part, compulsive liars are not overly manipulative and cunning (see, Pathological Liar), rather they simply lie out of habit - an automatic response which is hard to break and one that takes its toll on a relationship (see, how to cope with a compulsive liar).

The terms Habitual Liar and Chronic Liar are often used to refer to a Compulsive Liar.

dinsdag 7 augustus 2007

MYTH 1 you have to have an addiction or a mental illness to get into psychiatry

WRONG, a lot of people who are mentally healthy are being forced in psychiatry every day, not much of those people come the same way out of the horror as they were before, sometimes traumatized for a long period, sometimes they have brain damage from the fraud and therapies or drugs, sometimes their meds they took before and needed where taken, resulting in a sickness, giving them false reasons for saying the person is really sick, keeping them longer results in more money for the psychiatrists and their staff and the pharmaceutical companies.
Myth 2, mental illnesses are scientifically discovered and proven in the DSM4
Not any mental illness is discovered, all mental illnesses are invented by psychiatrists to be able to give a label to a person that acts different than normal and could be seen as mentally ill.
The only scientific knowledge about the causes of mental illnesses are not done by psychiatrists but by scientists who think and search for abnormalities in the brain itself.
MYTH 3 Psychiatrists can cure a patient or person saying or being described as mentally ill.
Even in the 21st century their is not one real cure for any invented mental illness, not 1 person suffering from a mental illness is cured ever by a psychiatrist, yet the last 3 decennials, scientific research by biochemists, neurologists and genetic research have come up with certain medication that can suppress the symptoms or stop the symptoms; that's not the same as curing, symptoms can reoccur after stopping medications.
MYTH4 Psychiatrists can diagnose you with a mental illness.
Well actually they can diagnose you with a mental illness, but not the same way as a doctor does, if a doctor would diagnose you with cancer or aids, just listening to your words, not much people would be diagnosed right if the diagnose is not cleared out by any scientific research.
Psychiatrists just guess the diagnoses on your words, their beliefs, their will, their personal thoughts. That's one of the reasons all their diagnoses are so widely interpretable, so they can always diagnose you with something. (see DSM .,4,.)
MYTH5 Psychiatrists have the will or intention to help you.
Some of them do, really, but every self respecting psychiatrists knows, they can only subscribe some meds if you're lucky to have mental problems treatable by new scientific discoveries, most of the time they just try to label you, get money out of your pockets and have a love for overpowerment and torture; Psychiatry eventually began with torture, prison and murder.
MYTH 6 Psychiatrists do not have mental illnesses themselves, otherwise they can not become psychiatrists.
No, that's not true, a lot of people who are in a certain matter mentally ill but smart, chose to study psychiatry, you can be mentally ill.
As a matter of fact, lot of psychiatrists have studied, in a hope to cure themselves;
It's a known cliche that when psychiatrists are together, they love to show off with the amount of animals they abused when they where younger, if they have nothing else to talk about: Dsm 4, drugs enz
Because of the same interests, a lot of people study psychiatry to deal with their obsession with power and control.

Satire over varkens

verwarrend en shockerend, toch tij kerend: hoe populisme de democratie ondermijnen kan
BRONNEN: Dank gaat naar: Anita De winter, voor het ontsluieren van de werking in de psychiatrie; Wikipedia;google ; Documentatie bibliotheek; mijn curcus geschiedenis; CCHR, vele documentaires en steun voor slachtoffers van psychisch misbruik en fraude in de psychiatrie, crime in psychiatry; Eric De stercke and politie Merelbeke (S.o.p.hi.e D.eC.o.r.t.e), voor het zelf ijverig het internet af te schuimen naar plausibele webblogs, uittesten van kritisch denken en hoe gemakkelijk het is iemand te colloceren op basis van leugens en verdraaide waarheid (webblogs die ze ijverig hebben zitten opzoeken, verdraaien naar dingen die opzettelijk doorgestuurd zijn.(test van eric de stercke hoe gemakkelijk vals bewijsmateriaal door de politie als waarheid aanschouwd wordt)) + hoe iemand van de één op andere dag als een andere persoon kan herkend worden indien die persoon gelabeld kan worden met crimineel of psychisch ziek, etc; Sponsering door Amnesty International en erkennen van mijn webblog; loge, om een oogje in het zeil te houden ; Liesbeth de stercke, voor het testen hoe goed je een psychiater van iemand kan beinvloeden en of een verkeerde diagnose kunt laten stellen, al dan niet kunt laten drogeren, vele dank; Magistratuur, in hoe verre ze de impact kennen van hun beslissingen en of het uitvoeren van corruptieve wetgeving kan vervolgd worden(in afwachting). Vele dank nog voor degenen die mij inzichten gaven in de werking van verscheiden systemen, je kan nooit genoeg weten in het leven.
special thx, the big blog lovers:

..when dreams come true, pictures are no luxury..

STARRING : main characters .. Zottefie De Kortzichtige and Zeverik De Steenezel ..


Aserejé, ja deje tejebe tude jebere
sebiunouba majabi an de bugui an de buididipíZeg, maar hoe komde gij daar aan?
, ah die stuurt da door he. Ja? euhm eigenlijk niet, euh ik bedoel jawel, ik voel mij zo bedreigd, we hebben zijn geluk en studies omzeep geholpen en nu stalkt ie ons met moraal en verantwoordelijkheid wiiiiii ik wil geen moraal meer:(. die persoon is gek, want ik zeg dat en mijn vriendin Anita ook!Aaah nu begrijp ik het, Eric. Eeey in Merelbeke zijn we slim hoor, meiii ei ei eiiiiii; uhum kzal daar vlug een mouw aan passen, voor onze dorpsgenoten knijpen we wel een oogje toe;)!ahja kweet al hoe, hehe Da kende wel hé, eric? hihi Collocere voor vrinde da blijve wij probere, tzal wel keer lukke om de echte rede te cammoufleren we neme alles als waarheid aan, genoeg verzinsels ent probleem is van de baan. Maar Sophie, Mijn dochter heeft zelf al met Phillipe van Ooteghem gebeld, dat ze hem moeten colloceren ma tlukt nie meer, nu kan onze vriendin Anita hem niemeer folteren wiiii:( Ach Magistraten begrijpen wel dat sommige mensen geen recht hebben op een eerlijk proces, het enige wat we moeten opschrijven is dat er sterke aanwijzingen zijn van een geestesziekte en dan worden die nietsnutten in het collocatie systeem gebracht, ze moeten daarom niet gek zijn, psychiaters kunnen op iedereen een label plakken, zo doen we dat he Eric;) jij stoute kapoenx

Voulez-vous sjoemeler avec moi, ce soir?

..ik zit in de loge en pas op, want ik heb vrienden hé! Dat betekent daarom niet dat ik kan liegen bij de politie of onschuldige mensen aan de galg kan praten, maar als we dan eens last krijgen van de rancuneusiteit van zielepoten dan laten wij dat niet aan ons hart komen hoor! wij hebben meer rechten dan iemand anders he en soms gaan we wel wat te ver in ons getreiter, maar wij drinken daar steevast een glas op, shut up and drive! Gelukkig kennen We wel wat psychiaters, zo kunnen wij nog altijd rekenen op het gedwongen opname systeem ho ho hooo, dat houdt ons wel zoet in Merelbeke. Zo kunnen we die dan dwingen voor consultjes en in een isoleercel stoppen als we dat willen; Wij houden Merelbeke proper van die ambetante zielepoten en steenezels!! En dat heeft niks te maken met arrogant of gewichtig doen!! Wat we doen is altijd gegrond met sterke rede en plichtsbesef! Zoals bij Anita De Winter(da was vroeger onze huisdokter, nu is die psychiater en mijn beste vriendin he). Wat zouden we toch zijn zonder onze vrienden, das een beetje geven en nemen he. Tof ze! Ja, pfff Wij zouden dan zogezegd fascisten zijn of beetje arrogant en gewichtig doen, maar dat is niet waar wat mensen zeggen! Dat soort mensen daar krijgen we het van he, die kunnen van mijn part stante pede emmigreren, die doen gewoon zielig. Zielig jaaa!; hier heerst gewoon de wet van de sterkste, voor de glorie van eer, geweten en euh plichtsbesef; allé toch zoiet. En ja vooral de onze he, sterk als we zijn. Bij ons is dat simpel en toch plezant.
Schud ons de hand in Eric-land! Tuurlijk schatje, maar niet alleen de hand he;)! zeep?
Dankuwel beide, ik wens jullie nog veel geluk samen en da ze elkaars handjes nog veel mogen schudden, echte liefde..xxx ouu
Nooit meer te vergeten, hoe ze hun bewijsjes samen deelden en maakten.
Proficiat voor jullie beiden. EN VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, DIT HEB IK 'OOK' NOOIT DOORGESTUURD, MAAR WEL UIT RECHT EN MET GEMEENDE LIEFDE VOOR HUN BEIDE OP HET NET GEPUBLICEERD, just he, neje eigenlijk omdavet mijn recht is, khemt voor mijn eigen gedaan EN OOK OM AAN DE KAAK TE STELLEN DAT BEKNOTTING VAN DE VRIJEMENINGSUITING EEN WARE SCHANDE IS VOOR EEN RECHTSSTAAT ALS BELGIE EN NIET GETOLEREERD MAG WORDEN. MOGE HUN GELIJKHEDEN HEN BEIDE HELPEN HUN SCHAAMTELOOSHEID OP TE VULLEN MET WAARHEID, MAAR EERST NOG WAT HANDJES SCHUDDEN HE, ERIC EN SOPHIE, NOG VEEL LEUTE SAMEN EN ZEKER NIET VERGETEN LIEGEN HE, OH JIJ STOUTE KAPOEN DIE JE BENT ALS JE MAAR IETS HEBT OM OVER TE KLAGEN HE, MAAR WEL DE GRONDWET RESPECTEREN, WIE IN DE LOGE ZIT, MOET HET VOORBEELD GEVEN;)XXX(CENSUUR VAN FOTO'S IN DE MAAK, INDIEN ER NIET TE VEEL OVER GEKLAAGD WORDT EN SATIRE GEEN GLIMLACH OPWEKT, KVIND ZE WEL MOOI, THEEFT ZO IETS DIERLIJKS, TJA ALS DAAR KINDJES UIT VOORTKOMEN, DA ZULLEN BRULBEESTEN ZIJN HE?)

[Bent u in contact gekomen of heeft u de mensen hierboven herkend of u heeft wat meer informatie desbetreffende over mogelijke misdrijven gepleegd door deze mensen gelocaliseerd te Merelbeke of wat dan ook, een inzending is altijd welkom. Hou wel in gedachte dat deze personen gevaarlijk kunnen zijn en wel degelijk tot monsterachtige dingen in staat zijn! Denk daarom in de eerste plaats aan uw eigen veiligheid en die van uw omgeving, zorg dat ze hun misdrijven niet in uw schoenen proberen te schuiven of uw omgeving proberen te destabiliseren. Dank u voor uw medewerking.] Weet dat deze mensen psychopathische neigingen vertonen en heel uw omgeving kunnen destabiliseren opletten, zijn heel overtuigend en geloven in hun eigen leugens, kent u één van de hierboven vernoemde personen? Weet dat u in gevaar bent en zo weinig mogelijk gegevens doorgeeft,met een de stercke ravage gegarandeerd.
voor degenen die ik vergeten ben, spijt mij, je mag altijd een verzoekje insturen of iets bekennen. Bedankt nog degenen die mijn visie verruimden en mijn ogen openden over .. maatschappij en zijn fysiologie.U herkent de stereotype kenmerken hierboven vernoemd? U voelt zich mishandeld en/of kent deze mensen, u heeft hetzelfde meegemaakt, of een eigen idee, of (een) passende dsm4 diagnose(n) gevonden voor deze arme zieltjes ; inzendingen zijn altijd welkom.

thank you for visiting this blog,

never lose hope making the world a better place to live; one voice can make the difference for everyone, what ya waiting for?